ENG RUS
  • Võrukivi Tehnopark
  • Võrukivi Tehnopark
  • Võrukivi Tehnopark
  • Võrukivi Tehnopark
  • Võrukivi Tehnopark

Võrumaa – Värav Euroopa Liidu ja Venemaa vahel

Võrukivi Tehnopark asub Võrus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 253. kilomeetril, vahetult riigimaantee (Võru ringtee) ääres. Logistiliselt soodne asukoht sobib nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttele. Tehnopargi koosseisu kuulub 14 kaasaegsetele nõuetele vastavat tootmis- ja ärimaa kinnistut koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega.

Võrumaa on Euroopa Liidu idaväravaks ning piirneb lõunast Läti Vabariigiga ja idast Vene Föderatsiooni Pihkva oblastiga. Maakonda läbib Eesti pikim maantee – Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt ning rahvusvahelised transpordikoridorid Via Estica, Riia-Pihkva maanteed ning raudtee tagades hea ühenduse nii Eesti oluliste keskustega kui ka piirinaabritega. Rahvusvahelised maanteed ja raudtee loovad head eeldused transpordi- ja logistikasektori arenguks.

Võrumaal on täna olemas kõrge oskusteabega tööjõud puidu, metalli ja mehhatroonika ning toiduainete tootmise valdkonnas – need on kaasaegsetel õppekavadel põhinevad erialad, mida õpetatakse ka Võrust 6 km kaugusel Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Piirkonnas on olemas riigi kohalolek (Võru Maavalitsus, Kuperjanovi pataljon, Lahingukool, Kaitseliit), heal tasemel meditsiiniteenuse kättesaadavus (Lõuna-Eesti Haigla, Võru Polikliinik), turvaline ja looduslähedane elukeskkond ning head transpordiühendused.